Proizvodnja

Factory

Knauf

Na osnovu zahteva Knaufa i visokih standarda koje kompanija Ecoglobal BTD uspešno usvojila u procesu proizvodnje i kontroli kvaliteta, “Ecostarch K” je ocenjen najvišim ocenama  kvaliteta , a kompanija Knauf  je svrstao Ecoglobal BTD kao jednog od najboljih dobavljača u prvoj polovini 2021.godine.

Na osnovu specifičnih zahteva kompanije Knauf, dizajnirali smo proizvod “Ecostarch K”, koji je u novembru 2020. godine prošao sva zahtevana laboratorijska i proizvodna ispitivanja u kompaniji Knauf.

Na obostrano zadovoljstvo , potpisan je višegodisnji  ugovor o masovnoj proizvodnji “Ecostarch K” i od januara 2021. je počela  masovna proizvodnja i isporuka “Ecostarch K” u više od 15 fabrika Knaufa na više kontinenata.

Eco starch Projekat

Eko starch K za gipsane ploče je tehnološko rešenje veoma primenljivo u građevinarstvu, koje će zameniti dosadašnji način izrade gipsanih ploča na ekološki prihvatljiv način. Sadašnja standardna proizvodnja gipsanih ploča, koja se u velikim količinama koristi kao osnovni materijal u izgradnji stambenih i poslovnih objekata u kojima borave ljudi, sadrži hemijske reagense koji mogu biti štetni po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Cilj ovog inovativnog rešenja je da se minimizira rizik od štetnog dejstva građevinskih materijala i obezbedi zdravo okruženje za svakodnevni život ljudi.

Eco starch K je prvi usvojen proizvod u našem procesu proizvodnje. Njega odlikuju sledeće osobine:
a) Kao lepak, da sjedini i poveze gipsanu masu u zajedničku celinu,
b) Kao vrlo hidroskopan materijal, da prikupi višak vode i vlage i izbaci je iz gipsane mase,
c) Da stvori tanak film vode između gipsane mase i papira, tako da u procesu sušenja gips karton ploče, isparavanjem vode izvrši lepljenje gipsa za papir.

Kao deo lepeze projekta Eco starch, naša kompanija je razvila i različite modifikate skrobova koji se koriste kao tehničko rešenje u različitim industrijama. Proizvodi svoju primenu pronalaze u papirnoj i kartonskoj industriji, proizvodnji briketa, naftnoj industriji itd. Cilj razvijanja  i unapredjenja naše proizvodnje je da na svim pomenutim poljima zadovoljimo sve tehničko-tehnološke potrebe klijenata.

„Za proizvod “Ecostarch K”  Ecoglobal BTD jedobio nagradu za ekološku inovaciju u 2020. godini  od strane Svetske banke i Fonda za inovacione delatnosti  republike Srbije u konkurenciji više od 600 projekata.“