A stack of newspapers on a table with a blurred background.

Novosti

ISO 14040-2006
ISO 14044-2006

Avgust 2023

ISO Standardi

Ecoglobal BTD sa ponosom želi da objavi da je u svoj sistem poslovanja implementirao još dva ISO standarda:

ISO 14040 i 14044.

A group of people standing in front of a sign that reads “University Of Technology".

april 2023

Potpisivanje ugovora sa tehnološkim fakultetom

U cilju unapredjivanja i razvijanja svog poslovanja Ecoglobal BTD je potpisao  Sporazum o poslovnoj saradnji sa Tehnološkim fakultetom.

Sastanku su prisustvovali, prof. dr Biljana Pajin, dekan Fakulteta i prof. dr Ljubica Dokić, ispred Ecoglobal BTD, Rade Pavlović, rukovodilac proizvodnje, Lara Miljević, tehnolog, Marija Jeftić, tehnolog i Slobodan Dimitrić, komercijalni sektor.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

April 2022

ISO Standardi

Ecoglobal BTD sa ponosom želi da objavi da je u svoj sistem poslovanja implementirao tri ISO standarda:

ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

ISO Standardization

Avgust 2021

ISO Standardizacija

Ecoglobal BTD uspešno završava standardizaciju po ISO kvalitetu. Do polovine septembra očekujemo dobijanje sertifikata ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Close up of a pressure gauge on a metal cylinder with blurred gym equipment in the background.

Avgust 2021

Ecostarch K

Za proizvod “Ecostarch K”  Ecoglobal BTD je dobio nagradu za ekološku inovaciju u 2020. godini  od strane Svetske banke i Fonda za inovacione delatnosti Republike Srbije u konkurenciji više od 600 projekata.

Na osnovu specifičnih zahteva kompanije Knauf, dizajnirali smo proizvod “Ecostarch K”, koji je u novembru 2020. godine prošao sva zahtevana laboratorijska i proizvodna ispitivanja u kompaniji Knauf i trenutno se isporučuje u više od 15 fabrika Knaufa na više kontinenata.

A photo of a city called Zrenjanin, river with a church and a castle on the left bank and a bridge in the background.

Avgust 2021

Adresa

Osim sedišta u Novom Sadu (Ćirpanova 7/33), Ecoglobal BTD je otvorio kancelarije i u Zrenjaninu, Pančevačka 36, zajedno sa pogonom.

Digital handshake

Jul 2020

Saradnje

Ecoglobal BTD dogovorio saradnju sa više svetskih multinacionalnih kompanija (ADM, Balkan Agriculture, MMP …) u domenu prehrane i pakovanja.

Više detalja sledi nakon potpisivanja ugovora.

Europe

Jul 2020

Evropska Unija

Zbog širenja poslova u zoni EU, Ecoglobal BTD otvorio firmu u Evropskoj Uniji.

Ecoglobal BTD LTD Sofia Bugarska;
Simeonovsko Sose 85 Z/7;

Company Number 206126463,
TIN BG206126463.